Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 
     
 
 

O szkole

Lokalizacja 
Dojazdy
Historia Ról
Historia Szkoły
Dokumenty Szkolne
Rada rodziców
Samorząd  uczniowski
Hymn Szkoły
Kontakt
 

Kadra

Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Obsługa
 

Życie szkoły

Imprezy szkolne
Kalendarz szkolny
Świetlica
Biblioteka
Oferta edukacyjna szkoły
 

Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń
Podręczniki     
Plan lekcji

 

 

 

 
     
 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych
o uruchomieniu pracy Przedszkola w Rolach

 

 

 

Szanowni Państwo. 

 

Od 6 maja br. otwieramy przedszkole,  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Ze względu na sytuację epidemiczną  ograniczamy liczebność grup przedszkolnych.

W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


 Stopniowe uruchamianie pracy naszego  przedszkola będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w załączeniu. 

  • Zgodnie z wytycznymi GIS rodzice proszeni są, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi.
  • Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
  • Każde dziecko przed wejściem do przedszkola będzie miało mierzoną temperaturę. W przypadku podwyższonej temperatury (36,9 i wyżej) lub objawów chorobowych (katar, kaszel, kichanie, łzawienie z oczu, senność itp.), dziecko nie będzie przyjęte w danym dniu do przedszkola

Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci muszą mieć obowiązkowo zakryte usta i nos oraz na dłoniach rękawiczki jednorazowe.


Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

W tym celu prosimy o złożenie deklaracji wg załączonego wzoru do 5 maja 2020 r. do godziny 12.00.


Wypełnione deklaracje należy przesłać na adres: sp_role@poczta.onet.pl  lub złożyć w skrzynce umiejscowionej na budynku szkoły, przy głównym wejściu.

Informujemy również, że zgodnie z zaleceniem ograniczenia liczebności grup, od 6 maja nie będziemy w stanie zapewnić opieki wszystkim dzieciom przyjętym do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

W przypadku mniejszej liczby dzieci opłata za posiłki ulegnie podwyższeniu.
                                                                          

                                                                                       Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach
                                                                                       Jerzy Lipiec

 

Deklaracja dla rodziców                     

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i  Ministra Zdrowia      

Zarządzenie i procedura