Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

 
     
 
 

O szkole

Lokalizacja 
Dojazdy
Historia Ról
Historia Szkoły
Dokumenty Szkolne
Rada rodziców
Samorząd  uczniowski
Hymn Szkoły
Kontakt
 

Kadra

Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Obsługa
 

Życie szkoły

Imprezy szkolne
Kalendarz szkolny
Świetlica
Biblioteka
Oferta edukacyjna szkoły
 

Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń
Podręczniki     
Plan lekcji

 

 

 

 
     
 

Przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

 

 

Szanowni Rodzice,

od 25 maja br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  będzie możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Rolach.

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności dydaktycznej, tak jak dotychczas, będą prowadzili nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele nauczający w tych klasach.

Natomiast zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę podstawową w zakresie klas I-III działalności opiekuńczo-wychowawczej będą prowadzili wychowawcy świetlicy szkolnej. W razie zaistnienia takie potrzeby, zajęcia te będą mogli prowadzić również inni nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół w Rolach.

Z uwagi na zmienione warunki kształcenia i opieki, w związku z ogłoszonym stanem epidemii, organizacja zajęć będzie uzależniona od ilości dzieci przebywających w szkole i uczestniczących w zdalnym nauczaniu. 

Informacje na temat organizacji zajęć, będą przekazane państwu w osobnym piśmie, po ustaleniu ilości dzieci zgłoszonych do zajęć w szkole i pozostających w domu. 

W celu dobrego przygotowania placówki musimy mieć informację, czy Państwa dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach w budynku szkoły. W związku z tym proszę o złożenie deklaracji udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z możliwością zajęć dydaktycznych.

 

Deklarację proszę przesłać na szkolny adres e-mail: sp_role@poczta.onet.pl

lub po wydrukowaniu złożyć w budynku szkoły,

do dnia 22 maja 2020r., do godziny 14.00.

 

Zachęcam również do bieżącego śledzenia komunikatów na stronie MEN, GIS oraz MZ.

 

       Jerzy Lipiec

Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach

 Deklaracja rodziców 

 Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół podstawowych edukacja wczesnoszkolna

 Wytyczne GIS MZ i MEN dla szkół konsultacje z nauczycielami w szkole