Rada rodziców 2016/2017    
 

 

 
 

SKŁAD RADY RODZICÓW:

   p. Ewa Walczak
                          - przewodnicząca
 
   p. Magdalena Sulej
                          - z-ca przewodniczącej
 
   p. Katarzyna Borkowska  
                          - skarbnik
 
   
   
   

 

          W celu wypełniania działalności statutowej szkoły rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców. Określa on także zasady działania rady.