Osiągnięcia uczniów    
 
     

 

 

         

          Uczniowie naszej szkoły uczestniczą  i odnoszą sukcesy w różnych konkursach. W grupie uczniów reprezentujących naszą szkołę są uczniowie zdolni ale również i uczniowie mający trudności w nauce. Stwarzamy takie warunki, by każdy z uczniów mógł rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczył w różnych konkursach.

Rok 2002/2003

punktor

I miejsce w Gminnym konkursie Szopek Bożonarodzeniowych

punktor

Laureaci w konkursie palm wielkanocnych

punktor

IV miejsce chłopców w piłce nożnej w Gminie

punktor

I i II miejsce w Powiatowym konkursie plastyczno – literackim „Pomieszane bajki i baśnie” ( gr. Młodsza )

punktor

I miejsce w Ogólnopolskim konkursie na najpiękniejszy znaczek pocztowy

punktor

II miejsce w gminie w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego.

 

Rok 2003/2004

 

punktor

II miejsce w gminie i VI w powiecie w sztafecie przełajowej;

punktor

III miejsce w gminie w tenisie stołowym dziewcząt kl. IV;

punktor

laureaci konkursu Szopek Bożonarodzeniowych;

punktor

laureaci Gminnego Konkursu Palm Wielkanocnych

punktor

II miejsce w Gminnym Turnieju piłki nożnej chłopców

punktor

III miejsce w łukowskim Turnieju Drużyn Podwórkowych w piłce nożnej pamięci Grzegorza Kowalewskiego

punktor

VI miejsce w powiecie w TWoBRD

punktor

IV miejsce w gminie w konkursie „Jestem Bezpieczny”

punktor

wyróżnienie  SK LOP w akcji „Zostań Przyjacielem Ptaków”

 

Rok 2004/2005

 

punktor

IV miejsce chłopców i V dziewcząt w biegach przełajowych w Gminie

punktor

II i IV miejsce w indywidualnym turnieju tenisa stołowego w Gminie

punktor

laureaci konkursu Szopek Bożonarodzeniowych, I miejsce w kategorii IV – VI ( świetlica )

punktor

wyróżnienie w konkursie palm Wielkanocnych ( świetlica ), kl. III

punktor

XI miejsce w powiecie w TWoBRD

punktor

laureaci V Konkursu Palm Wielkanocnych (I miejsce)

punktor

wyróżnienie (Magdalena Leszko, Gminny Konkurs "Herb mojej wsi")

punktor

III miejsce Drużyny Harcerskiej w Biegu Patrolowym o Puchar Komendanta Hufca Łuków

 

Rok 2005/2006

 

punktor

III miejsce w biegach przełajowych (chłopcy)

punktor

III miejsce w biegach przełajowych (dziewczęta)

punktor

3 wyróżnienia w gminnym konkursie plastycznym "Moja Szkoła"

punktor

IV miejsce szkoły w konkursie "Tesco dla szkół 2005"

punktor

występ grup teatralnych w IV Gminnym Przeglądzie Teatrzyków Młodzieżowych i Dziecięcych kl. I i III oraz IV i V

 

          W szkole organizuje się co roku szkolne konkursy. Zaplanowane są one w programie wychowawczym szkoły. Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach szkolnych, gminnych powiatowych, itp.