Obsługa    
   p. Adriana Radomyska - sekretarz szkoły, nauczyciel przedszkola
   p. Monika Mądra - intendentka, Kucharka
   p. Sabina Lipińska - kucharka
   p. Marianna Wysokińska - sprzątaczka
   p. Elżbieta Niedziółka - sprzątaczka
   p. Urszula Celińska - sprzątaczka
   p. Arkadiusz Szulej - konserwator i palacz
   p. Anna Płaskodzińska - pielęgniarka