Kalendarz Szkolny na rok 2016/2017    
 
 
     

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego:

01.09.2016 r.

Zimowa przerwa świąteczna:

23-30.12.2016 r.

Ferie zimowe:

16-29.01.2017 r.

Wiosenna przerwa świąteczna:

13-18.04.2017 r.

Dni otwarte (pierwsze wtorki miesiąca):

08.11.2016 r.,

06.12.2016 r.,

03.01.2017 r.,

07.02.2017 r.,

07.03.2017 r.,

04.04.2017 r.,

09.05.2017 r.,

06.06.2017 r.

Dni wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych:

04.10.2016 r.
 (X-lecie nadania imienia i sztandaru naszej szkole)

31.10.2016 r.

20.03.2017 r.
(Pierwszy Dzień Wiosny)

02.05.2017 r.

01.06.2017 r.
(Dzień Dziecka)

16.06.2017 r.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych:

23.06.2017 r.

Wakacje:

 24 czerwca
- 31 sierpnia 2017 r.