HYMN SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II
W ROLACH

   
 

 

 
 

    

Melodia: pieśń „Barka”

Słowa: Marianna Celińska
 


                                                                                                           

 

W Rolach – niedaleko pod lasem

 Widać szkołę -  na niewielkim wzgórzu

 Stoi samotna, otoczona zielenią.

 

Ref.

Szkoło nasza – my Cię bardzo kochamy.

Tu zostaną szkolnych lat wspomnień chwile,

Chociaż z trudem – ale wciąż zdobywamy

Plon nauki – aby dalej z nim iść.

 

 

Jan Paweł II – papież z Wadowic

Patronem szkoły – został wybrany.

Siewca pokoju, miłości i wiary.

 

Ref.

Szkoło nasza – my Cię bardzo kochamy.

Tu zostaną szkolnych lat wspomnień chwile,

Chociaż z trudem – ale wciąż zdobywamy

Plon nauki – aby dalej z nim iść.

 

 

Niech szkoła nasza – wyda plon dobry,

Bo my jesteśmy – nadzieją dla świata.

Nauki Patrona wdrożymy w życie.

 

Ref.

Szkoło nasza – my Cię bardzo kochamy.

Tu zostaną szkolnych lat wspomnień chwile,

Chociaż z trudem – ale wciąż zdobywamy

Plon nauki – aby dalej z nim iść.