Galeria    

 

Powrót do historii Ról

 
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej W Rolach
(zbudowana 1947/48)
Plac szkoły
(zdjęcie z 1961r).
Budynek sklepu
(oddany do użytku w 1966r.)
Zlewnia Mleka i Świetlica Wiejska
(oddane do użytku w 1967r).
Budynek szkoły - wejście główne
Zbiornik OSP w Rolach
(wyłożony płytami i ogrodzony w 1967r.)
Kaplica w 1984r.