Harcerstwo    
 
     

 

 

 


          Ta Drużyna istnieje w Szkole Podstawowej w Rolach od 1987 roku. Prowadzi ją druhna harcmistrz Urszula Kozłowska. Obecnie należy do niej 25 uczniów z klas IV-VI. Drużyna dzieli się na trzy zastępy. Zastępowymi są druhny: Magdalena Leszko, Marta Radomyska i Patrycja Lasecka, przybocznym jest druh Michał Celiński. Czlonkowie drużyny spotykają się na cotygodniowych zbiorkach, gdzie poznają historię ZHP, elementy terenoznawstwa, samarytanki, pionierki, zwyczaje i tradycje ZHP. Harcerze lubią śpiewać, pląsać i bawić się. Ostatnio uczestniczyli w biwaku drużyny, wspomagali różne akcje szkolne, prowadzili wróżby Andrzejkowe na dyskotece szkolnej i uczestniczyli w zlocie Hufca ZHP Łuków w Woli Okrzejskiej (27.06 – 30.06.2005). Drużyna prowadzi akcje zarobkowe, z których pieniądze przeznacza na opłacenie składek harcerskich i uzupełnienie elementów umundurowania.

Okrzyk drużyny:

WILKI – ZNÓW
WILKI – NA ŁÓW
WILKI – AUUUU


 

 
Zlot w harcerzy Woli Okrzejskiej  1991r. Festiwal piosenki harcerskiej 1994r.
   
Zlot w harcerzy Woli Okrzejskiej  1999r. Obóz w Suścu 1997r.
   
Ślubowanie 2005r. Drużyna harcerska 2005r.
   
Zabawy na zbiórkach. Zabawy na zbiórkach.
   

Trochę Historii:

          Przez te lata Drużyna uczestniczyła w wielu imprezach hufcowych, chorągwianych oraz drużynowych.
Ważniejsze z nich to:

punktor

Zloty Hufca Łuków w Woli Okrzejskiej

punktor

Biwaki z udziałem innych drużyn w szkole, nad zalewem Zimna Woda w Łukowie, na stanicy ZHP w Siedlcach

punktor

ZLOT 80 LECIA HARCERSTWA POLSKIEGO W PAJĄKU KOŁO CZĘSTOCHOWY, ZLOT MŁODZIEŻY Z CALEGO ŚWIATA, PRZYJAZD PAPIEŻA JANA PAWŁA II

punktor

Zimowiska w: Oszczepalinie, Krzywdzie, Gręzówce

punktor

Hufcowe zimowisko w Szkole Podstawowej w Rolach w 1997 roku

punktor

Obóz harcerski w Suścu

punktor

Wycieczka w Bieszczady

punktor

Biegi patrolowe w Rolach, w Woli Okrzejskiej oraz w Łukowie

punktor

Wigilia ogólnoszkolna

punktor

Turnieje Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

punktor

Hufcowy i Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej

punktor

Hufcowy Przegląd Teatrów

punktor

Akcje: dokarmianie ptaków i Sprzątanie Świata

punktor

Akcja: pomoc powodzianom

punktor

I wiele, wiele innych...


Podsumowując:

           Dzieci z naszej szkoły chętnie należą do harcerstwa. Lubią się uczyć, bawić i poznawać różne techniki harcerskie.
Drużyna ma swoje miejsce w szkole – harcówkę. Tam spotyka się na zbiórkach i tam gromadzony jest dorobek drużyny: pamiątki, dyplomy i materiały wykorzystywane w pracy harcerskiej.
Drużynowa – harcmistrz Urszula Kozłowska kieruje pracą swoich harcerek i harcerzy. Wspomaga także pracę Hufca ZHP w Łukowie. Przez wiele lat pełniła społecznie różne funkcje w hufcu: przewodnicząca komisji rewizyjnej, zastępca Komendanta Hufca, a obecnie jest przewodniczącą Komisji Stopni Instruktorskich. Jej sukcesy to przede wszystkim prowadzenie jedynej Drużyny Harcerskiej w Gminie Łuków, otrzymanie Srebrnego Krzyża za zasługi dla ZHP oraz odznaki „Nieść Chętną Pomoc” za pomoc powodzianom.
Do zobaczenia na harcerskich szlakach!

ZAPRASZAMY DO NAS
CZUWAJ !

harcmistrz Urszula Kozłowska