O szkole

Lokalizacja 
Dojazdy
Historia Ról
Historia Szkoły
Dokumenty Szkolne
Rada rodziców
Samorząd  uczniowski
Hymn Szkoły
Kontakt
 

Kadra

Dyrektor
Nauczyciele
Pedagog
Obsługa
 

Życie szkoły

Imprezy szkolne
Kalendarz szkolny
Świetlica
Biblioteka
Oferta edukacyjna szkoły
 

Ogłoszenia

Tablica ogłoszeń
Podręczniki     
Plan lekcji

 

Liczba odwiedzin:
 

 

 

 
 

25.10.2020r.

 Szanowni Państwo.

 

 

 

 W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki
z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, informuję, że uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wchodzą w życie od soboty, 24 października 2020 i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szczegóły obostrzeń pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow


  Zarządzenie nr 12 /2020 z dnia 23.10.2020 dyrektora Zespołu Szkół w Rolach

  Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/2020
 

                                            Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach - Jerzy Lipiec
 

     
 

 

25.10.2020r.

Ogłoszenie

 

 

 


W związku z wprowadzeniem w całej Polsce zasad ze strefy czerwonej informuję o ograniczeniu kontaktów rodziców przedszkolaków i uczniów z pracownikami Zespołu Szkół w Rolach, od dnia 26 października 2020 r. Wizyty w szkole będą mogły odbywać  się tylko w pilnych sprawach, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.  W innych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny: 25 7960873 (w godz. 8.00- 14.00) lub e-mailowy: sp_role@poczta.onet.pl.

Wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej w całym kraju. Uczniowie kl. I- III mogą zdjąć osłonę ust i nosa dopiero po wejściu do swojej klasy. Przebywając w częściach wspólnych szkoły obowiązuje wszystkich obowiązek zasłaniania ust i nosa.

 Rodzice odprowadzają dzieci do przedszkola lub szkoły tylko do drzwi wejściowych. Dzieci przedszkolne i uczniowie klas I-III sami wchodzą do pomieszczeń  przedszkola  i szkoły. Opiekę nad dziećmi i uczniami przejmują pracownicy i nauczyciele Zespołu Szkół w Rolach.

 

                                             Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach - Jerzy Lipiec
 

     
 

 

03.10.2020r.

Mega Misja

 

 

 

W czerwcu uczniowie naszej szkoły wraz z p. Jolantą Zarzycką wzięli udział w konkursie Fundacji Orange. Wspólnymi siłami nagrali film, który był zaproszeniem programu Mega Misja do naszej szkoły. Zadanie nie należało do łatwych, ponieważ trwała kwarantanna. Dzieciom udało się sprostać temu zadaniu i wygrać udział w programie, który da solidną bazę do mądrego i bezpiecznego poruszania się po świecie, w którym dzisiaj nie obędziemy się bez technologii.

https://www.youtube.com/watch?v=pkqlEK6L9hs&feature=youtu.be
 

     
 

 

25.09.2020r.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 

Komunikat o dostosowaniach egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty1 podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:

 • zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowee2 (cudzoziemców).

Więcej...

     
 

 

16.09.2020r.

Rada Rodziców wybrała firmę ubezpieczającą dzieci na ok szkolny 2020/2021

 

 

 

Rodzice mają prawo wybrać dogodną stawkę lub zrezygnować z ubezpieczenia.

   
        Po decyzji rodzice wypełniają druki ubezpieczenia i wpłacają pieniądz do sekretariatu do końca września 2020r.

 

     
 

 

08.09.2020r.

NARODOWE CZYTANIE ZA NAMI!

 

 

 

We wtorek, 8 września społeczność naszej szkoły włączyła się w IX edycję Narodowego Czytania.

Jest to wyjątkowa, ogólnopolska akcja realizowana pod honorowym patronatem Pary Prezydenckiej. Ma ona na celu dbałość o język polski i prezentowanie najważniejszych dzieł literackich w najlepszych interpretacjach. Fragmenty „Balladyny” - jednego z najwybitniejszych dramatów polskiego romantyzmu pióra Juliusza Słowackiego przybliżyli słuchaczom uczniowie klasy VIII. W rolę poszczególnych bohaterów wcielili się: Kirkor- Michał Kublas, Balladyna - Patrycja Nurzyńska, Alina - Dominika Niedziółka, Wdowa -Nikola Wierzejska, Skierka - Adrian Rola. Uczniowie poprzez stroje    oraz interpretację tekstu przenieśli słuchaczy w osadzoną na tle baśniowych dziejów opowieść                      o siostrach - Balladynie i Alinie.

Wydarzenie przygotowały panie Urszula Kozłowska i Justyna Nurzyńska.

Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażowanie!

 

     
     
 

 

21.09.2020r.

Sprzątanie Świata

 

 

 


W dniu 21 września odbyła się akcja Sprzątanie Świat.

Uczniowie klas I -III sprzątali okolice szkoły a uczniowie klas IV - VIII

uporządkowywali pobliski las. 

 

     
 

 

02.09.2020r.

Brązowa Odznaka SKO

 

 

 


Ostatnie dni sierpnia w naszej szkole obfitowały w dobre wiadomości. Jedną z nich było otrzymanie przez Szkolną Kasę Oszczędnościową przy Zespole Szkół w Rolach Brązowej Odznaki SKO.
Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie.
 

 

     
 

 

31.08.2020r.

Procedury COVID-19

 

 

 


        

Od 1 września 2020 w naszej szkole będą obowiązywać następujące procedury
dotyczące bezpieczeństwa związane z zagrożeniem COVID -19.

Procedury bezpieczenstwa obowiazujace na terenie Szkoly Podstawowej w Rolach

 

     
 

 

30.08.2020r.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

 

 

   


        
8.00 Msza Święta

           9.00 Spotkanie grup przedszkolnych z dyrektorem na sali gimnastycznej
                   a następnie z wychowawcami w salach przedszkolnych

  9.00-9.30 Spotkanie uczniów z wychowawcami  klas I-VIII w salach

           9.30 Spotkanie z dyrektorem na sali gimnastycznej.

W budynku szkoły poza salami lekcyjnymi obowiązuje konieczność zasłaniania ust i nosa, dlatego prosimy, aby uczeń i rodzice przychodząc do szkoły byli zaopatrzeni w środki osłony twarzy oraz przypominamy o dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły.

 

     
 

 

30.08.2020r.

 

 

 

 


Szanowni rodzice. Drodzy uczniowie.

Informujemy, że ze względu na obowiązujący w naszym kraju stan epidemii rozpoczęcie nowego roku szkolnego nie odbędzie się tradycyjne, wspólne dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie spotkają się ze swoimi wychowawcami w klasach, według harmonogramu. O szczegółach uroczystości powiadomieni zostaniecie w tym tygodniu.

Przypominamy o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa, dbania o zdrowie swoje i innych – dezynfekujemy ręce, zakładamy maseczki.

        


 

     
 

 

19.06.2020r.

Zarządzenie Wójta Gminy Łuków w sprawie zasad organizacji dyżurów wakacyjnych w 2020 r. w przedszkolach

 

 

   

 

         Załącznik Nr 1. Zasady organizacji dyżurów wakacyjnych w 2020 r. w przedszkolach

         Załącznik Nr 2.
Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

         Załącznik Nr 3.
Rezygnacja z usług przedszkola
 

     
 

 

10.06.2020r.

Procedury w czasie Egzaminu Ósmoklasisty

 

 

 

zarządzenie dyrektora szkoły.pdf

Załącznik nr 1.pdf

Załącznik nr 2.pdf

Załącznik nr 3.pdf

Załącznik nr 4.pdf
 

     
 

 

1.06.2020r.

Dzień Dziecka

 

 

   
Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Procownicy Zespołu Szkół w Rolach
 

     
 

 

31.05.2020r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA DYŻURU WAKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH
NA TERENIE GMINY ŁUKÓW.

 

 

  Szanowni Państwo.

Informuję, że istnieje możliwość zorganizowania  dyżuru wakacyjnego w przedszkolach na terenie Gminy Łuków w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z opieki przedszkolnej w pierwszej kolejności, będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo  będą miały  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu              
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


W  związku z tym, proszę o wypełnienie wniosku i złożenie go sekretariacie Zespołu Szkół   w Rolach 
do dnia 05 czerwca 2020 r. 
  

Harmonogram

WNIOSEK_dyzur_wakacyjny_przedszkola 


Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach
Jerzy Lipiec
 

     
 

 

31.05.2020r.

INFORMACJA O KONSULTACJACH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

 

 

 

Od 1 czerwca 2020 r.  w naszej  szkole organizujemy nieobowiązkowe konsultacje dla uczniów  klas IV-VIII. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podczas spotkań uczniowie  będą mieli możliwość wyjaśnienia trudniejszych  zagadnień, usystematyzowania treści z poszczególnych przedmiotów, rozmowy z nauczycielami oraz możliwość poprawy ocen końcoworocznych.

Wymiar  konsultacji z poszczególnych przedmiotów  zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Harmonogram  spotkań oraz ich organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy zgodnych z wytycznymi MZ i GIS chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić do wychowawcy minimum 2 dni wcześniej.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowie, zgodnie z  ,,Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rolach w związku z wystąpieniem COVID-19".

Harmonogram konsultacji dla klas IV-VIII

Deklaracja rodziców 


Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach
Jerzy Lipiec
 

     
 

 

23.05.2020r.

Prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych z uczniami klas I-III, konsultacji z uczniami klasy ósmej i pozostałymi

 

 

 

Zarządzenie nr 5/2020
Dyrektora Zespołu Szkół w Rolach
z dnia 22 maja 2020 r.


w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa podczas prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych z uczniami klas I-III, konsultacji z uczniami klasy ósmej i pozostałymi oraz ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rolach
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rolach w związku z wystąpieniem COVID-19, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2.
Zobowiązuje się wszystkich pracowników Zespołu Szkół w Rolach do zapoznania się z Procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania.
 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020 r.

Procedura

Deklaracja rodziców klas I-III 

Kwalifikacyjna ankieta epidemiologiczna


Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach
Jerzy Lipiec
 

     
 

 

21.05.2020r.

Konsultacje dla uczniów kl.VIII w Zespole Szkół w Rolach

 

 

 

Zgodnie z informacją MEN od dnia 25 maja dla uczniów klasy VIII
organizuje się nieobowiązkowe konsultacje 
(Terminy Konsultacji dla pozostałych klas zostaną opublikowane w przyszłym tygodniu.)

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami, po uzyskaniu informacji na temat ilości uczniów potrzebujących tej formy edukacji.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podczas spotkań uczeń będzie miał możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem jak również poprawę ocen.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków do pracy zgodnych z wytycznymi MZ i GIS chęć udziału w konsultacjach należy zgłosić do wychowawcy minimum 2 dni wcześniej.

Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

 Harmonogram konsultacji dla klasy VIII

Deklaracja rodziców 
 

     
 

 

20.05.2020r.

Przywrócenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych
 z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych
dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

 

 

 

Szanowni Rodzice,

od 25 maja br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  będzie możliwość wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z możliwością zajęć dydaktycznych w Zespole Szkół w Rolach.

czytaj więcej....

     
 

 

20.05.2020r.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

 

  MEN ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych.

Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

czytaj więcej....

     
 

 

16.05.2020r.

Zapisz dziecko do Klubu Młodego Programisty online

 

 

 

Szanowni Państwo,

Już 19 i 20 maja ruszają cykle spotkań online, organizowane przez Ministerstwo Cyfryzacji i Państwowy Instytut Badawczy NASK, w których – za darmo! - będzie mógł wziąć udział każdy uczeń szkoły podstawowej z klas 1-6. Wystarczy dostęp do internetu i chęć poświęcenia chwili czasu na naukę podstaw programowania.

czytaj więcej....

     
 

 

14.05.2020r.

Zajęcia specjalistyczne z dziećmi w szkole

 

 

 

Szanowni Rodzice,


od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci:

 • mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
   

 • dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
   

 • dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
   

 • wymagających wsparcia, w tym odpowiednio w realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
   

 • zajęć rewalidacyjno-wychowawczych czy zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

czytaj więcej....

     
 

 

03.05.2020r.

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych
o uruchomieniu pracy Przedszkola w Rolach

 

 

 

Od 6 maja br. otwieramy przedszkole,  przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Ze względu na sytuację epidemiczną  ograniczamy liczebność grup przedszkolnych.

czytaj więcej....

     
 

 

02.05.2020r.

Majowe święta.

 

 

 

Przed nami czas trzech świąt majowych: 1, 2 i 3 maja, które są szczególnie ważne w historii Polski. 1 MAJA Święto Pracy; 2 MAJA Dzień Flagi Państwowej, Dzień Polonii i Polaków za Granicą; 3 MAJA Uchwalenie Konstytucji 3 maja (3 maja 1791 r.) Pomimo trudnej sytuacji pamiętamy, wyrażamy swoją miłość do Ojczyzny.
A wszystko po to, by wspólnie choć osobno świętować i okazywać swój patriotyzm.

     
 

 

27.04.2020r.

Nowy harmonogram egzaminów ósmoklasisty

 

 

  Egzamin ósmoklasisty z:
 • języka polskiego odbędzie się 16 czerwca 2020 r.
 • matematyki odbędzie się 17 czerwca 2020 r.
 • języka obcego nowożytnego odbędzie się 18 czerwca 2020 r.

  Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca.

  20200424_E8_EG_EM_Harmonogram3.pdf
     
 

 

27.04.2020r.

Przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym

 

 

 

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

     
 

 

01.04.2020r.

Rekrutacja do Przedszkola i Szkoły na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Rolach

ogłasza rekrutację na nowy rok szkolny do przedszkola i szkoły podstawowej

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy  Łuków i Uchwałami Rady Gminy.

23 marca - 30 kwietnia

(dokumenty do pobrania)

     
 

 

25.03.2020r.

Wirtualny gabinet pedagoga.

 

 

 

Od 25 marca br. do odwołania wszyscy, którzy potrzebują pomocy i wsparcia pedagoga szkolnego mogą pisać przez e-dziennik lub na adres: agnieszka.pudlo.zs@gmail.com, w godz.: wtorek 8.30 - 12.00, czwartek 8.30 - 12.00, 14.00 -15.00. Istnieje również możliwość rozmowy telefonicznej po uprzednim ustaleniu terminu.

Pozdrawiam,
Agnieszka Pudło - pedagog szkolny

     
 

 

15.03.2020r.

 Dzieci uczą rodziców w domu!

 

 

 

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i naukę, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

 

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/

 

 

     
 

 

12.03.2020r.

 Drodzy Rodzice

 

 

 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w dniach od 12.03. do 25.03.2020 r. pragniemy poinformować, iż szkoła będzie prowadziła działania edukacyjne w sposób zdalny.
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji pojawiających się na dzienniku elektronicznym oraz specjalnie utworzonych w tym celu grupach na messengerze. Za ich pośrednictwem nauczyciele będą przesyłali zadania do wykonania w czasie wolnym – tytuły lektur do przeczytania, zadania, tematy prac plastycznych i inne.
W szczególny sposób pragniemy uczulić rodziców uczniów klas VIII. W ramach przygotowania do egzaminu uczniowie będą uczestniczyć telekonferencjach oraz mieli udostępniane testy, materiały powtórzeniowe lub linki do stron internetowych zawierające materiały edukacyjne. Prosimy o monitorowanie realizacji zadań przez dzieci.

     
 

 

12.03.2020r.

Zasiłek opiekuńczy

 

 

 

Na stronie ZUS jest do pobrania oświadczenie dla rodziców ubiegających się o wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza.

Oświadczenie - oswiadczenie-zasilek-opiekunczy.pdf

Bieżące informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus (link do strony zewnętrznej)

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

 • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,

 • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).


Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?


Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy.

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca, gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19.

Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim oświadczeniem, tj. za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

     
 

 

12.03.2020r.

 Informacja

 

 

 

W związku z dużym zagrożeniem koronawirusem apelujemy do Państwa, aby dzieci pozostawały w domu, unikały zgromadzeń, odwiedzin i spotkać w szerszym gronie.

Ma być to rodzaj profilaktycznej kwarantanny, a pełną odpowiedzialność za dzieci biorą rodzice i opiekunowie.

     
 

 

11.03.2020r.

 Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

 

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W dniach 12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski


Rodzicu,
 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,
 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
   

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.


Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer

800 190 590!

     
 

 

11.02.2020r.

  Mała Orkiestra Dni Naszych

 

 

 

W 11 lutego uczniowie naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w koncercie profilaktycznym. Po raz kolejny mieliśmy okazję posłuchać brzmienia instrumentów na żywo. Dzieci wspólnie śpiewały refreny prezentowanych utworów, występowały z muzykami, odpowiadały na pytania, doskonale się bawiły. Koncerty „Małej Orkiestry Dni Naszych” to doskonała edukacja przez uśmiech, humor oraz zabawę, pozbawiona nudy. Występ instrumentalistów przypadł do gustu wszystkim zebranym. Na zakończenie koncertu artyści otrzymali gromkie brawa.

     
 

 

06.02.2020r.

  Wycieczka do Łukowa.

 

 

 

06.lutego odbyła się wycieczka do Łukowa gdzie uczniowie uczestniczyli w ciekawych warsztatach fotograficznych przeprowadzonych w zakładzie pana Grzegorza Lipińskego oraz w lekcji bibliotecznej w Bibliotece Pedagogicznej.

     
 

 

01.02.2020r.

  Choinka

 

 

 

Karnawał to czas radości i rozrywki. Świetną ku temu okazją jest niewątpliwie zabawa choinkowa, która w naszej szkole odbyła się w sobotę 1 lutego. Zabawa przeplatana była konkursami, a w przerwie między tanecznymi szaleństwami w klasach czekał na dzieci przygotowany przez rodziców poczęstunek.

Serdeczne podziękowania dla Rady Rodziców za przygotowanie tak wspaniałej imprezy oraz dla nauczycieli i rodziców czuwających nad dobrą zabawą wszystkich dzieci.

     
 

 

31.01.2019r.

  Dzień Babci i Dziadka

 

 

 

 W tym roku ta niecodzienna uroczystość odbyła się 31 stycznia 2020 r. Zaproszeni goście licznie przybyli w szkolne mury naszej szkoły, gdzie wypatrywały ich podekscytowane i roziskrzone oczy wnucząt. Przed publicznością wystąpili uczniowie, którzy pod kierunkiem wychowawców przygotowali krótkie występy. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem. Po występach dzieci obdarowały swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi własnoręcznie. Uroczystość wypadła pięknie, uczniowie otrzymali gromkie brawa, a babcie i dziadkowie byli dumni ze swych wnuków. Na zakończenie goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, przygotowany przez niezawodnych rodziców, podczas którego nie brakowało okazji do rozmów i wspomnień.
Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości, uśmiechu i wspólnej zabawy. Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych wnuków.

     
 

 

20.12.2019r.

  Jasełka

 

 

 

Jasełka w tym roku wyszły anielsko....

     
 

 

06.12.2019r.

 Mikołajki

 

 

 

Mikołajki w tym roku przebiegły bardzo kolorowo. Uczniowie przynieśli czapki Świętego Mikołaj zresztą nie tylko oni....

     
 

 

05.12.2019r.

A to "Płazy"

 

 

 

W dniu 5 grudnia odbyła się lekcja biologii na żywo. Osoba prowadząca omówiła systematykę płazów, ich biologię, systemy obronne oraz hodowlę. Zaprezentowała żywe okazy, m.in. rzekotki, żaby i salamandry. Na koniec odpowiadała na pytania publiczności.

       

 

 

 

29.11.2019r.

Wizyta p. psycholog

 

 

       

 

 

 

21.11.2019r.

Wycieczka do Kocka i Woli Gułowskiej.

  21 listopada odbyła się wycieczka która w swoim programie miał między innymi: zwiedzanie Kocka i Woli Gułowskiej. W Kocku muzeum miasta, pomnik F. Kleeberga i cmentarz wojenny. W Woli Gułowskiej Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków, izba regionalna i Sanktuarium Maryjne. Wycieczka związana z 80 rocznicą obchodów wybuchu II wojny światowej. Cele wycieczki było kształcenie postawy patriotycznej i dumy narodowej.
     
 

 

30.10.2019r.

 Pasowania na przedszkolaka

 

 

 

30 października w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość pasowania na przedszkolaka.
Dzieci w części artystycznej zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie oraz wokalne, za co dostały gromkie brawa. Na scenie zaprezentowały się nie tylko maluszki, ale także przedszkolaki z grupy średniej. Przedszkolaki które pierwszy rok uczęszczają do naszego przedszkola złożyły uroczyste ślubowanie, a po wygłoszeniu przez nie przysięgi, miały przyjemność przejść przez bramę z balonów, która jest już tradycją w naszym przedszkolu. Pan dyrektor dokonał pasowania przy pomocy zaczarowanego ołówka. Każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom, oznaczający przynależność do grona przedszkolaków. Po uroczystości przedszkolaki udały się do swoich sal na poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Wszystkim pasowanym przedszkolakom życzymy uśmiechu
i wiele radości na każdy dzień pobytu w przedszkolu.

       
 

 

28.10.2019r.

 Pasowania na ucznia klasy I

 
 

   
       
 

 

14.10.2019r.

Dzień Edukacji Narodowej

 
 

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników oświaty. Z tej okazji, 14 października, w naszej szkole odbyła się akademia, która była podziękowaniem nauczycielom oraz pracownikom niepedagogicznym za trud
włożony w edukację i wychowanie.
Uczniowie klasy VI oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili kilka scenek, które w humorystyczny sposób ukazały pracę nauczyciela. Dowcipne dialogi pokazały,
że praca nauczyciela dostarcza wielu emocji. Dla ukojenia zszarpanych nerwów uczniowie zadedykowali nauczycielom piosenkę „Chodź, pomaluj mój świat”.
W ramach podziękowania za trud wkładany w kształtowanie serc
i umysłów, uczniowie wręczyli symboliczne róże,
a Przewodniczący Rady Rodziców złożył najserdeczniejsze życzenia.
Uroczystość zakończyło wystąpienie Pana Dyrektora, który wręczył nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym nagrody w uznaniu za trud włożony w pracę oraz osiągnięcia dydaktyczne w ubiegłym roku szkolnym.

 

 
       
 

 

25.09.2019r.

Zebranie z rodzicami

 

 

 

25 września odbyło się zebranie ogólne z rodzicami, na którym między innymi policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie wygłosili prelekcję na temat:
"Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego".

       
 

 

23.09.2019r.

Sprzątanie Świata

 
 

W dniu 23 września odbyła się akcja Sprzątanie Świat.

Uczniowie klas I -III sprzątali okolice szkoły a uczniowie klas IV - VIII

uporządkowywali pobliski las. 

 
       
 

 

 12.09.2019r.

Narodowe Czytanie 2019

 
 

Narodowe  Czytanie  to  zainicjowana  w  2012 r.  przez  Prezydenta  Rzeczypospolitej  ogólnopolska  akcja  publicznej  lektury  największych  polskich  dzieł  literackich. W  tym  roku  odbyła  się  kolejna  edycja  akcji,  której  podstawowym  celem  jest  popularyzacja  czytelnictwa,  zwrócenie  uwagi  na  bogactwo  polskiej  literatury  oraz  wzmacnianie  poczucia  tożsamości  narodowej.
Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w tej akcji. Tegoroczna odbyła się pod hasłem „Nowele polskie”. Uczniowie i nauczyciele prezentowali utwór Bolesława Prusa "Katarynka"

 
       
 

02.09.2019r.

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

 
 

Dnia 2 września uroczyście rozpoczęliśmy w naszej szkole
nowy rok szkolny.
O godz. 8.00 odbyła się Msza św. w Kaplicy w Rolach w której wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej a także
przedszkolaki wraz z rodzicami,
a bezpośrednio po niej na sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Rolach,
p. Dyrektor Jerzy Lipiec uroczyście rozpoczął nowy rok szkolny. Następnie wszyscy spotkali się z wychowawczyniami w swoich salach.